Övrigt

Vi följer Möndals stads regler om maxtaxa för barnomsorgsavgiften. Länk till uträkning.