Verksamhet

Våra ledord 

Glädje Vi utgår från lusten att lära och glädjen i att upptäcka och utforska sin omvärld. Vi arbetar utifrån glädje och meningsfullhet och vi tror på att glädje och omtänksamhet smittar.

RelationerVi tror på att bygga relationer. Relationer där barn-vuxna, vuxna-vuxna och barn-barn lyssnar på varandra, visar förståelse och medkänsla. Hos oss är alla lika värda och har rätt till sin talan och åsikt.

Växa Vi vill ge barnen möjligheter att växa som människa. Våra tankar kring att växa som människa handlar för oss om stark självkänsla och självförtroende, lära sig nya saker och att se det positiva i att vara självständig och ha inflytande.

Att växa är även att utveckla förmågor, där de små stegen och processen i lärandet ges stort värde.

Lek och lärande hänger samman och vi arbetar medvetet med leken i vår verksamhet. I leken vävs musik, gestaltande, matematik och språkutveckling in på ett naturligt och lekfullt sätt. Bild och formskapande är något som vi vill att barnen ska ha inflytande i och möjlighet att själv ta initiativ till när de har en idé eller lust att skapa.

Vår inriktning är musik, Tillsammans med barnen skapar vi och utforskar olika uttrycksformer genom rörelse, sång och musik, dans och drama.

Kristallen barnomsorg är en fristående pedagogisk omsorg i Lindome som bedrivs i hemmiljö. Syftet är att finnas till för de familjer som önskar en liten och familjär verksamhet med stort föräldrainflytande och hög kvalitet. I området finns flera säkra lekplatser, skog och större gräsområden som vi besöker. Vi leker och har aktiviteter i både liten och stor grupp, både inne och ute.